Attesten & voorschriften

Voorschriften, attesten en formulieren worden enkel afgeleverd
tijdens een raadpleging en NIET na telefonische aanvraag.

Het RIZIV laat het afleveren hiervan zonder raadpleging niet meer toe.

Vraag voldoende voorschriften tijdens de raadpleging.


Als arts mogen we enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid.
Vraag daarom enkel wat redelijk, echt en verantwoord is.
Zowel de aanvrager als de schrijver van een vals attest zijn strafbaar.